برچسب ها: tarahi villa

“طراحی خانه کوچک و سفارشی برای کوهنوردی و اسکی” والدمن شغلی پشت میزی داشت که از آن متنفر بود وی پس از مدتی تصمیم گرفت به مرخصی برود و با دوچرخه اش دور تا دور کالیفرنیا را سفر کند. در این مدت در خانه های کوچکی اقامت کرد. بعد از پایان دوره مرخصی به طور جدی به این فکر افتاد … ادامه مطلب