تمامی مطالب زیر مجموعه: چیدمان منزل

در هر اتاق نشیمنی یک یا دو مبل و کاناپه وجود دارد اما این موضوع به این معنی نیست که هیچ راه دیگری وجود ندارد. نمونه های زیر را ببینید که چطور این سنت را برداشته و برای استراحت، گپ و گفتگو و جمع شدن دور هم راهکارهای دیگری انتخاب کرده اند. ریشه محاصره میز مرکز اتاق با کاناپه یا … ادامه مطلب