تمامی مطالب زیر مجموعه: پرده و مبلمان

پرده در ایجاد فضای مناسب و زیبایی طراحی داخلی منزل نقش بسزایی را ایفا می­ کند؛ از این­ رو انتخاب مناسب پرده در معماری داخلی بسیار قابل تامل است. برای انتخاب پردۀ مناسب و هماهنگ با دکوراسیون داخلی باید اندازۀ پنجره، نوع پنجره، میزان نورگیری و شکل آن را در نظر گرفت و مطابق با آن، رنگ، طرح و بافت … ادامه مطلب