تمامی مطالب زیر مجموعه: طراحی ویلا

از لحاظ رستوران، موزیک زنده یا فروشگاه های معروف شهر ویلیام اسپرت در تنسی شهرت چندانی ندارد. همه این ویژگی های متعلق به شهری است که ۱ ساعت و نیم با تنسی فاصله دارد، نشویل. هرگونه امکاناتی که در شب های شهر تنسی یافت نشود، در زیبایی خیره کننده آن جبران می شود. تپه های گرد، خانه های زراعتی چمن … ادامه مطلب

“طراحی خانه کوچک و سفارشی برای کوهنوردی و اسکی” والدمن شغلی پشت میزی داشت که از آن متنفر بود وی پس از مدتی تصمیم گرفت به مرخصی برود و با دوچرخه اش دور تا دور کالیفرنیا را سفر کند. در این مدت در خانه های کوچکی اقامت کرد. بعد از پایان دوره مرخصی به طور جدی به این فکر افتاد … ادامه مطلب